top of page
Bild_HSB.JPG

TELEFONPLAN

NYHETER

HSB VID TELEFONPLAN

Här hittar du den senaste informationen från byggnationen av HSB brf Dialogen och HSB brf Växeln. Sidan uppdateras minst en gång i kvartalet.

4 oktober 2023

MicrosoftTeams-image (38).png

Brf Växeln

Kommande arbeten - För de lägre trapphusen är pågår de sista stomarbetena för milstolpen att få tätt hus. Trapphus 2 och 3 är i topp och stommen för trapphus 4-7 kommer att gå i topp under september. I och med detta kommer den ena kranen monteras ner och invändiga arbeten kan påbörjas. Först ut är golvavjämning samt montage av innerväggar.  För det höga huset fortgår stommontaget under hela hösten. På innegården pågår arbete med tätskikt, isolering samt förskolans stomme.

29 juni 2023

Trh 1-3 2023-05-22.JPG

Brf Växeln

Kommande arbeten - Brf Växeln består av ett omfattande stommontage som kommer att pågå under hela året. Stommontaget drivs på två fronter och pågår just nu mellan 4:e och 5:e planet. 

Arbeten med innergården har påbörjats och formen till förskolans bottenplatta håller på att monteras för att kunna påbörja förskolans stomme till innan semestern. Det pågår även arbeten med återfyllning runt huset och arbete med krossdiket som utformas för att ta hand om regnvatten från innergården. 

dji_fly_20230529_114212_475_1685353345502_photo.JPG

Brf Dialogen

Brf Dialogen är färdigställt och samtliga köpare har nu flyttat in i sina nya hem. 

Glad sommar,

önskar HSB Bostad

9 mars 2023

Trh 7 Böp 10 2023-02-20.JPG

Brf Växeln

Kommande arbeten - Brf Växeln består av ett omfattande stommontage som kommer att pågå under hela året och stommen för de två understa våningsplanen kommer att vara monterad i mars månad. Två kranar har monterats för vidare stommontage. I samband med montaget gjuts installationer in i bjälklaget men i övrigt påbörjas inga invändiga arbeten i trapphusen förrän efter sommaren. Utvändigt pågår arbete med att täta och isolera grunden. 

dji_fly_20230206_130048_352_1675684861338_photo.JPG

Brf Dialogen

Kommande arbeten - Det händer mycket på bygget just nu. Alla radhus är inflyttade och under våren flyttar punkthuset in. På de nedersta planen i punkthuset har köken monterats och där är även plattsättning i hallen och badrum klart. På de övre planen i punkthuset pågår målning. Utvändigt så är arbetet med putsning av fasaden på punkthuset nästintill färdig och ställningen håller på att tas ned. Under våren färdigställs  asfalteringsarbeten utanför radhusen.

Begränsad framkomlighet på Tellusgatan

Som tidigare informerats om (inlägg från 3 december 2021 nedan), har trottoaren på den västra sidan av Tellusgatan stängts av för gångtrafikanter för att på så sätt få en säkrare trafikmiljö. Tellusgatan trafikeras av tung trafik till byggarbetsplatserna vilket gör det farligt att vistas på trottoaren. Trottoaren kommer att hållas stängd för gångtrafik till brf Dialogen är inflyttat vilket beräknas till maj/juni 2023. Vägen kommer att hållas öppen för biltrafik under byggtiden men med begränsad framkomlighet under vissa perioder. 

 

De gående hänvisas till att ta alternativ väg enligt kartan i inlägget från 3 december 2021 nedan.

Vänliga hälsningar,

 HSB Bostad

14 december 2022

Vaxeln_dec_2022_1.jpg

Brf Växeln

Kommande arbeten - Brf Växeln har växlande arbeten mellan mark, schakt, grundläggningsarbeten och nu även stomme. Första tornkranen är i full drift och vi har börjat resa stommen för trapphus 1-4. Innan årsskiftet kommer den andra tornkranen att monteras upp som ska resa stommen för trapphus 5-7. Stomresning tuffar på enligt plan och brf Växeln börjar ta form. Grundplattan är färdiggjuten och vi har använt oss av klimatförbättrad betong i hela plattan.

Dialogen_dec_2022.jpg

Brf Dialogen

Kommande arbeten - Nu börjar det närma första inflyttning i HSB brf Dialogen. I december flyttar de första fyra radhusen in följt av ytterligare fyra radhus efter årsskiftet. Besiktningsprocessen är i full gång i de första radhusen. I övriga radhus pågår invändiga kompletteringsarbeten samt arbeten med att färdigställa takterrasserna. Utanför radhusen pågår markarbeten. 

Utvändigt i punkthuset pågår arbeten med att isolera och putsa fasaden. Invändigt i punkthuset har man nyligen påbörjat arbeten med gipsinnerväggar.

Begränsad framkomlighet på Tellusgatan

Som tidigare informerats om (inlägg från 3 december 2021 nedan), har trottoaren på den västra sidan av Tellusgatan stängts av för gångtrafikanter för att på så sätt få en säkrare trafikmiljö. Tellusgatan trafikeras av tung trafik till byggarbetsplatserna vilket gör det farligt att vistas på trottoaren. Trottoaren kommer att hållas stängd för gångtrafik till brf Dialogen är inflyttat vilket beräknas till kv 2, 2023. Vägen kommer att hållas öppen för biltrafik under byggtiden men med begränsad framkomlighet under vissa perioder. 

 

De gående hänvisas till att ta alternativ väg enligt kartan i inlägget från 3 december 2021 nedan.

God jul och gott nytt år,

Önskar HSB Bostad

5 oktober 2022

Vaxeln_sept_2022_4.png

Här följer information om kommande arbeten i projekten.

Brf Växeln

Kommande arbeten - Sprängning och pålningsarbete för Brf Växeln är klart och växlande arbeten mellan mark, schakt och grundläggningsarbeten pågår. Hittills har ca 65% av plattan gjutits klart och i brf Växeln har vi använt oss av klimatförbättrad betong för att minska vårt klimatavtryck. Kommande veckor förbereds marken för fortsatt gjutning av plintar, hissbottnar och resterande delar av plattan. Därefter påbörjas arbetet med att resa två tornkranar som ska användas till att börja resa stommen. Stomarbeten börjar i trapphus 1-4 med väggar, bjälk- och bärlag. Parallellt sker arbeten med ledningar, fjärrvärme samt avlopp.


Brf Dialogen

Kommande arbeten - Under sommaren färdigställdes stomresningen i brf Dialogen och kranen monterades ned. Nu pågår isolering och putsning av fasaden. Invändigt i radhusen pågår dragning av installationer, målning och montering av inredning


Begränsad framkomlighet på Tellusgatan
Som tidigare informerats om (inlägg från 3 december 2021 nedan), har trottoaren på den västra sidan av Tellusgatan stängts av för gångtrafikanter för att på så sätt få en säkrare trafikmiljö. Tellusgatan trafikeras av tung trafik till byggarbetsplatserna vilket gör det farligt att vistas på trottoaren. Trottoaren kommer att hållas stängd för gångtrafik till brf Dialogen är inflyttat vilket beräknas till kv 2, 2023. Vägen kommer att hållas öppen för biltrafik under byggtiden men med begränsad framkomlighet under vissa perioder. 

De gående hänvisas till att ta alternativ väg enligt kartan i inlägget från 3 december 2021 nedan.

Vänliga hälsningar,

HSB Bostad

14 juni 2022

Vaxeln_juni_2022_1.jpg

Brf Växeln

Kommande arbeten - I dagsläget pågår fortsatt arbete med mark och grundläggning. Utforsling av massor sker från tidigare sprängningar i norra delen (trh 7) där vi även förbereder för de sista sprängningarna. Arbeten pågår med detaljschakter samt formning och gjutning av fundament, kantbalkar och  grundplattan. Den första delen av grundplattan som utgör garagegolvet gjöts i slutet av maj med gott resultat.

Vi planerar för kommande arbeten med läggning av ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme samt fortsatt framdrift av bottenplattan. Första stomdelarna kommer att monteras i oktober och det är mycket arbeten som ska utföras innan dess.


Brf Dialogen

Kommande arbeten - I vintras påbörjades stomresning av både radhus och punkthus. Radhusens stomme är nu på plats och inom närmaste veckorna kommer även punkthuset vara helt stomrest. Efter midsommar tas tornkranen som rest stommarna ned. Parallellt med stomresningen reses även en byggnadsställning så att fasaden ska kunna nås och färdigställas. 

Just nu pågår även montage av fönster och installationsarbeten. När husen är täta kommer invändiga arbeten att ta vid.

Under sommarmånaderna kommer det att schaktas för fjärrvärme i Tellusgången samt över Tellusgatan. Åtgärder för att störa trafiken så lite som möjligt kommer att sättas in.

Vänliga hälsningar, HSB Bostad

11 mars 2022

Zynka_HSB_vaxeln_Exterior_220201_web.jpg

Bygglovet för brf Växeln har blivit godkänt och vunnit laga kraft.

1 mars 2022

vaxeln_markarbeten.jpg

Här följer information om kommande arbeten i projekten.

Brf Växeln

Kommande arbeten - Produktionsförberedande arbeten pågår. I veckorna framöver kommer sprängning, pålningsarbeten samt schaktarbeten att pågå bland annat för ledningar och för att förbereda för projektets hissbottnar. Schaktarbeten innebär att vi för bort massorna som vi har sprängt i området och just nu schaktar vi bort för att kunna påbörja grunden i garaget. Andra arbeten som pågår är pålning för grunden samt spontning för befintliga ledningar. 


Brf Dialogen

Kommande arbeten - Plattan för både punkthus och samtliga radhus är nu gjuten och stommen har börjat resas. Arbetet med att resa stommen kommer att pågå fram till början av sommaren. Därefter kommer byggkranen monteras ned. Nu när de nedersta väggarna på husen är uppresta kommer marken runtomkring husen fyllas upp så att den får sin färdiga nivå.


Begränsad framkomlighet på Tellusgatan
Som tidigare informerats om, har trottoaren på den västra sidan av Tellusgatan stängts av för gångtrafikanter för att på så sätt få en säkrare trafikmiljö. Tellusgatan trafikeras av tung trafik till byggarbetsplatserna vilket gör det farligt att vistas på trottoaren. Trottoaren kommer att hållas stängd för gångtrafik till brf Dialogen är inflyttat vilket beräknas till kv 2 2023. Vägen kommer att hållas öppen för biltrafik under byggtiden men med begränsad framkomlighet under vissa perioder. 

De gående hänvisas till att ta alternativ väg enligt kartan i inlägget nedan.

Vänliga hälsningar, HSB Bostad

3 december 2021

Vaxeln_avstangning3.jpg

HSB brf Växelns första etapp säljstartade 28 november och intresset för lägenheterna har varit högt. HSB brf Växeln planeras bestå av 217 lägenheter på 1-5 rok med en grönskande innergård som gränsar till Teaterparken med sin unika amfiteater där det spelas parkteater om sommaren. 

HSB brf Dialogen kommer att bestå av en radhuslänga med 12 st stadsradhus samt ett punkthus med 25 lägenheter i storlekarna 1-3 rok. Projektet är nu slutsålt och byggstartat. Här följer information om kommande arbeten i projekten.


Begränsad framkomlighet på Tellusgatan
Som tidigare informerats om kommer trottoaren på den västra sidan av Tellusgatan behövas stängas av för gångtrafikanter för att på så sätt få en säkrare trafikmiljö. Tellusgatan kommer att trafikeras av tung trafik till byggarbetsplatsen vilket gör det farligt att vistas på trottoaren. Trottoaren kommer att hållas stängd för gångtrafik till brf Dialogen är inflyttat vilket beräknas till kv 2 2023.  Trottoaren kommer att stängas av från och med vecka 49. Under v 49 kommer en parkeringsyta att iordningställas vid Tellusgatan för Vasakronans hyresgäster. Vägen kommer att hållas öppen för biltrafik under byggtiden men med begränsad framkomlighet under vissa perioder. 

De gående hänvisas till att ta alternativ väg enligt karta ovan.

 

Brf Dialogen

Kommande arbeten - Allt schaktningsarbete på brf Dialogens mark är nu färdigställt. Fram till årsskiftet kommer de sista markarbetena att ske, efter det kommer plattan att gjutas. Under december månad monteras byggkranen, som efter årsskiftet ska börja resa stommen till huset.


Brf Växeln

Kommande arbeten - Under vecka 50 påbörjas grundläggningsarbeten så som sprängning och pålning i brf Växeln. Arbetena kommer att medföra en del störande ljud och beräknas pågå till kvartal 2 2022.

Vänliga hälsningar, HSB Bostad

20 oktober 2021

Dialogen_Unit Birdeye_Final low.jpg

Intresset för HSB brf Dialogen har varit fortsatt stort och det återstår endast ett fåtal lägenheter med 2 rok i punkthuset. Projektet är byggstartat och kommer att bestå av en radhuslänga med 12 st stadsradhus samt ett punkthus med 25 lägenheter i storlekarna 1-3 rok. 


Brf Dialogen 

Kommande arbeten - På platsen där husen ska stå fanns en konferensbyggnad som till viss del har rivits. Rivningen påbörjades under april och färdigställdes i september. Arbetet med schaktning och sanering påbörjades därefter och är inom kort färdigställt. 

Entreprenören som ska bygga husen etablerar sig vecka 42. Måndag vecka 43 kommer de påbörja pålning som de planerar vara färdiga med i mitten av vecka 46. Under vecka 49 kommer kranen att etableras och efter årsskiftet kommer väggarna till stommen börja levereras. I samband med att arbetena går framåt kommer etableringen på gamla tennisplanen att byggas ut. 

För att få en säkrare trafikmiljö kommer trottoaren på den västra sidan av  Tellusgatan att stängas av senare under hösten, vi återkommer med mer information om detta när det blir aktuellt.

Med vänliga hälsningar, HSB Bostad

16 september 2021

Vaxeln_Unit Birdeye_Final_web.jpg

HSB brf Kobra slås ihop med HSB brf Växeln till en stor bostadsrättsförening om 217 lägenheter på 1-5 rok. Första etappen säljstartar i november 2021. 

Den 28 november säljstartar vi etapp 1 av totalt 217 lägenheter på 1-5 rok i ett kvarter i varierande höjder vid Telefonplan, med bra kommunikationer och närhet till tunnelbanan. Gemensamt erbjuds en grönskande gård som gränsar till den mysiga teaterparken med sin unika amfiteater där det spelas parkteater om sommaren. På gården kommer en förskola att byggas samt en gemensamhetslokal i form av en ateljé med kök och uteplats. Det kommer även att finnas en gemensam takterrass med ett invändigt kök för tillagning.

Där byggnaden är som högst, 16-17 våningar upp, hittar du lägenheter med extra hög takhöjd (ca 3m), extra stora balkonger och stora fönsterpartier där du har en fantastisk utsikt med utblickar i flera väderstreck!

Vänliga hälsningar, HSB Bostad

7 juli 2021

HSB_Telefonplan_Dialogen_Exterior_Facade_ZynkaVisual_201125_LOW.jpg

HSB säljstartade brf Dialogen den 14 mars och intresset för projektet har varit stort. Försäljningen har löpt på bra och idag återstår endast ett fåtal lägenheter med 2 rok i punkthuset. Projektet är nu byggstartat och kommer att bestå av en radhuslänga med 12 st stadsradhus samt ett punkthus med 25 lägenheter i storlekarna 1-3 rok. 


Brf Dialogen

Kommande arbeten - På platsen där husen ska stå finns idag en befintlig byggnad som till viss del kommer att rivas. Rivningen påbörjades under april och löper på enligt plan. Den invändiga rivningen är inom kort klar och istället påbörjas den utvändiga tungrivningen som kan innebära en del störande ljud. Rivningen planeras vara färdig under sommaren. Efter det påbörjas markarbeten och sedan husproduktionen. I samband med att arbetena går framåt kommer etableringen på gamla tennisplanen att byggas ut.

För att HSB ska kunna genomföra bostadsproduktionen så läggs vissa ledningar i marken läggas om. Det är ett arbete som Vasakronan ansvarar för och som samordnas med HSB. Området som berörs är främst delen mellan Tellusgången 27 och Tellusgatan. Den pågående arbeten med nya dag-och spillvattenledningen har försenats med ca 5 veckor på grund av oförutsedda mark- och rörförhållande och dessa beräknas bli klara under början av augusti. Information kring arbetet med ledningsomläggningen sker i första hand från Vasakronan.


Brf Växeln och Kobra

Förberedande markarbeten planeras till hösten 2021.

Säljstart av brf Växeln sker i november 2021.

 

Vi vill passa på att önska er alla en skön sommar!

Vänliga hälsningar, HSB Bostad

19 maj 2021

MicrosoftTeams-image (4).png

Idag byggstartade brf Dialogen på Telefonplan. 

14 april 2021

HSB_Dialogen_Exterior_ZynkaVisual_200227_LOW.jpg

Försäljningen av brf Dialogen är igång och vi närmar oss en byggstart. HSB säljstartade brf Dialogen den 14 mars och intresset för projektet har varit stort. Projektet består av en radhuslänga med 12 st stadsradhus samt ett punkthus med 25 lägenheter i storlekarna 1-3 rok. Försäljningen har löpt på bra och idag är samtliga stadsradhus förhandstecknade.


Brf Dialogen

Kommande arbeten - På platsen där husen ska stå finns idag en befintlig byggnad som till viss del kommer att rivas. HSB påbörjar arbetet med rivningen under april 2021 och arbetet kommer att pågå fram till sommaren 2021. Rivningsarbetena kommer att påverka framkomligheten för gående på östra sidan av Tellusgatan. När rivningsarbetena är klara påbörjas markarbeten på fastigheten och sedan husproduktionen. När HSB har färdigställt bostäderna kommer Vasakronan skapa ett litet torg i hörnet Telefonvägen/Tellusgatan.

För att HSB ska kunna genomföra bostadsproduktionen så måste vissa ledningar i marken läggas om. Det är ett arbete som Vasakronan ansvarar för och som samordnas med HSB. Området som berörs är främst delen mellan Tellusgången 27 och Tellusgatan.

Entreprenaden för ledningsomläggningen genomförs preliminärt under perioden april till juli 2021. Information kring arbetet med ledningsomläggningen sker i första hand från Vasakronan.


Brf Växeln och brf Kobra

Förberedande markarbeten planeras till hösten 2021.


Tennisbanorna
Byggbodarna till brf Dialogen kommer, som vi tidigare informerat, att ställas på tennisplanen då vi inte har någon annan plats som är lämplig. Dessa planeras att ställas upp i april.

14 mars 2021

HSB_Telefonplan_Dialogen_Exterior_Terrace_Update_ZynkaVisual_210208_LOW.jpg

Idag säljstartade brf Dialogen på Telefonplan. Projektet är det första kvarteret av fyra som HSB utvecklar här och består av en radhuslänga med 12 st stadsradhus samt ett punkthus med 25 lägenheter i storlekarna 1-3 rok

bottom of page