HSB_Telefonplan_Dialogen_Interior_Bedroo

TELEFONPLAN

KÖPA AV HSB

 

SÅ GÅR PROCESSEN TILL

Dokument.png
Besiktning.png
3,5 mån
kvar
Pengar.png
18 mån 
kvar
4-6 mån
kvar
1-2 mån
efter
inflytt

INNAN DU KÖPER

Kontakta din bank och ansök om lånelöfte så att resten av processen går smidigt.

Har du tittat på flera objekt som du kan tänka dig bo i så behöver du lånelöfte för den dyraste. När lånelöftet redo kan du direkt gå vidare i processen när mäklaren ringer och boka den lägenhet du vill ha.FÖRHANDSAVTAL

När du har bestämt dig för att köpa en lägenhet tecknas ett förhandsavtal. 

Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan köparen och bostadsrättsföreningen. I samband med förhandsavtalet betalas en summa i förskott. Förskottet vid förhandsavtalet är 50 000 kr för 1–2 rok, 80 000 kr för 3 rok och 100 000 kr för 4-5 rok. Denna summa är en del av den totala insatsen. HSB ställer säkerhet för förskotten hos Bolagsverket. Kostnadskalkylen visar preliminära kostnader för föreningen och de olika bostäderna. Det är ett lagkrav och den granskas av två av Bolagsverket godkända intygsgivare. I samband med att förhandsavtalet skrivs ska du bli medlem i HSB och din bostadsrättsförening.

Läs mer på hsb.se/medlem

 

INREDNING

Dina inredningsval gör du 1,5 år innan inflyttning.

Här är du med och utformar din framtida bostad. HSB erbjuder, utöver "Vår favorit", kostnadsfria val och val mot en kostnad. HSBs nyproduktion har alltid en bra grundstandard, men det går också att göra tillval, exempelvis när det gäller kökssnickerier, vitvaror och golv. Mer information kommer längre fram då det är dags för dig att göra dina inredningsval.

 

UPPLÅTELSESAVTAL

Upplåtelseavtal är nästa steg i köpprocessen. 
Upplåtelseavtal tecknas när den ekonomiska planen är klar. Den ekonomiska planen innehåller upplysningar för bedömning av föreningens ekonomi som granskas av intygsgivare och registreras hos Bolagsverket. Vid tecknandet av upplåtelseavtalet, vilket brukar vara cirka sex månader före inflytt, betalas 10 procent av insatsen. Tidigare delbetalningar räknas av. Resterande del av insatsen betalas strax före tillträde.

 

SLUTBESIKTNING

Slutbesiktning görs av en oberoende besiktningsman innan du flyttar in i din nya bostad.  Slutbesiktningen regleras mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Syftet med slutbesiktning är att kvalitetssäkra entreprenadens utförande ställt mot gällande handlingar, lagar och byggtoleranser.Eventuella fel och avvikelser dokumenteras och ska normalt åtgärdas av entreprenören inom två månader från verkställd slutbesiktning. Vissa typer av fel kan dock komma att åtgärdas senare. Du som köpare bjuds in till en lägenhetsvisning för att titta igenom dina inredningsval i lägenheten.

 

INFLYTTNING

Du får besked om inflyttningsdatum i god tid innan det är dags att flytta in.
HSB planerar inflyttningen noga för att underlätta för dig. En vecka före tillträdesdagen betalar du resterande del av insatsen.

 

BRUKANDEBESIKTNING

När du använt lägenheten ett tag kommer du att bjudas in till en brukandebesiktning.
Vissa fel märks inte förrän lägenheten används. Besiktningen sker normalt inom en till två månader efter det att du fått tillträde till din lägenhet.

HSB DELA

Genom HSB Dela erbjuds bosparare i åldrarna 18-29 år att dela sitt bostadsrättsköp med HSB. Modellen innebär att HSB köper 50 procent och köparen 50 procent av en bostadsrätt. Köparen betalar sedan en avgift månatligen till HSB för att få bo i hela lägenheten. Utöver detta betalar köparen, som vanligt, månadsavgiften till föreningen och övriga kostnader kopplade till boendet. HSB Dela är ett sätt för HSB att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. läs mer.

100 ÅR AV TRYGGT BOENDE

För HSB är bostadsbyggande något mer än att bara producera hus. Att köpa en bostadsrätt av HSB innebär en extra trygghet. När Brf Dialogen och Brf Växeln är färdigbyggda och inflyttade kommer HSB Stockholm förvalta fastigheten. Erica från HSB Stockholm berättar hur 100 års erfarenhet har lett fram till att vi vet hur man skapar trygga och moderna bostäder samt vilka fördelar ett medlemskap i HSB medför.

GENVÄGAR

DSC_1531.jpg

TRYGGHETSFÖRSÄKRING

30-04877 (1).jpg

HSB LIVING LAB

Image by 贝莉儿 DANIST

MILJLÖBYGGNAD

_DSC4880.jpg

FÖRTUR TILL BOSTÄDER